Friday, March 30, 2012

PANDANGAN UNJURAN SUDUT KETIGA

PANDANGAN UNJURAN SUDUT KETIGA


Unjuran sudut ketiga juga dikenali sebagai unjuran Amerika. Kedudukan pandangan sudut unjuran ketiga pula dijelaskan bahawa 

  • arah pandangan pelan (atas) berada di atas dan selari dengan pandangan hadapan dibawah
  • pandangan sisi (samping) pula berada sebaris mengufuk dengan pandangan hadapan.
Pandangan sudut ketiga ini dapat diterangkan melalui illustrasikan objek lukisan yang kompleks dan jelas yang digambarkan. Dalam lukisan ortografik mempunyai tiga arah pandangan iaitu :-    

  • Pandangan atas (pelan)
  • Pandangan hadapan
  • Pandangan sisi

1) Simbol bagi sudut pandangan ketiga :Rajah di bawah menunjukkan kedudukan bagi pandangan hadapan, pelan atau juga dikenali sebagai pandangan atas dan pandangan sisi bagi sudut ketiga:
2) Langkah-langkah melukis Pandangan Hadapan,  Pelan dan Pandangan Sisi  melalui objek di bawah :-


i)  Langkah pertama:

Lukiskan pandangan hadapan pada petak pertama sebelah kiri bawah:


                                                   Rajah 1: P
andangan hadapan

ii) Langkah ke dua:


Unjurkan garisan melalui pandangan hadapan yang telah dilukis, ke atas untuk mendapatkan bentuk pandangan pelan yang juga dikenali sebagai pandangan atas:

  
Rajah 2: Pandangan pelan dan hadapan 
iii) Langkah ke tiga:


Kemudian, daripada pandangan pelan, buat unjuran kepada garisan bersudut tegak .

Rajah 3: pandangan hadapan, pelan, dan unjuran 
kepada garisan bersudut tegakiv) Langkah ke empat:

Daripada pandangan hadapan pula, buat unjuran garisan ke kanan.
Setelah itu, sambungkan garisan tersebut dengan garisan yang bersudut tegak tadi, untuk membentuk pandangan sisi.Rajah 4: Kedudukan pandangan hadapan, pelan dan pandangan sisi

3) Contoh objek kedua :Berikut merupakan kedudukan ketiga-tiga pandangan unjuran dalam sudut ketiga berdasarkan objek di atas :4) Contoh Objek ketiga :


                                               i.


                                            ii.

                                           
                                iii.


5) Contoh objek ke empat:


                               i.


                                                ii.


                           iii.6) Contoh kelima:
CONTOH VIDEO UNJURAN SUDUT KE TIGA

Gambar berkaitan

Binaan rumah yang menggunakan konsep unjuran 
sudut ke tiga: 1 comment: